Hrvatski jezični portal

sẉr

sẉr prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N sur
G sura
D suru
A sura / sur
V suri
L suru
I surim
množina
N suri
G surih
D surim / surima
A sure
V suri
L surim / surima
I surim / surima
 
srednji rod
jednina
N suro
G sura
D suru
A suro
V suro
L suru
I surim
množina
N sura
G surih
D surim / surima
A sura
V sura
L surim / surima
I surim / surima
 
ženski rod
jednina
N sura
G sure
D suroj
A suru
V sura
L suroj
I surom
množina
N sure
G surih
D surim / surima
A sure
V sure
L surim / surima
I surim / surima
Definicija
ekspr. knjiš.
1. koji je boje olova ili pepela; pepeljastosiv, siv
2. pren. a. tmuran (o vremenu) b. grub, mrk (o izrazu lica, raspoloženju)
Onomastika
pr. (nadimačka): Sȕrāč (Zadar, Split, Zagreb), Sȕrāć (270, Zadar), Súrić (320, Zadar, Cres-Lošinj)
Etimologija
✧ ? ≃ v. surov