Hrvatski jezični portal

sústav

sústav m

Izvedeni oblici
jednina
N sustav
G sustava
D sustavu
A sustav
V sustave
L sustavu
I sustavom
množina
N sustavi
G sustava
D sustavima
A sustave
V sustavi
L sustavima
I sustavima
Definicija
1. cjelokupnost jedinica i odnosa među jedinicama; ukupnost načela ili stvari usklađenih i povezanih da čine cjelinu [krvožilni sustav; računalni sustav; školski sustav; politički sustav; jezični sustav]; sistem
2. kem. skupina tvari koje su u ravnoteži ili joj teže [binarni sustav; trinarni sustav; periodni sustav]
3. min. bilo koji od sedam kristalnih sustava [heksagonalni sustav; tetragonalni sustav]
4. fil. skup spoznaja koje su uređene po ideji cjeline i u kojima bitno prevladava jedinstvo (Kant)
5. fiz. skup objekata koji se promatra s obzirom na međusobno djelovanje njegovih dijelova i vanjske utjecaje [homogeni sustav; heterogeni sustav]
Sintagma
administrator sustava inform. int. osoba zadužena za upravljanje višekorisničkog mrežnog komunikacijskog sustava;
sustav jednadžbi mat. skup jednadžbi sa zajedničkim nepoznanicama koje treba riješiti simultano, tj. traže se vrijednosti nepoznanica za koje će biti zadovoljene sve zadane jednadžbe [sustav linearnih jednadžbi]; sistem jednadžbi
Etimologija
✧ su- + v. staviti