Hrvatski jezični portal

škȍda1

škȍda1 ž 〈G mn škȏdā〉

Definicija
arh. šteta
Onomastika
pr. (nadimačko): Škȍda (590, Pag, Međimurje, Primorje, Zagreb, Požega)
Etimologija
stvnjem. scado: šteta (njem. Schade)