Hrvatski jezični portal

šȉba1

šȉba1 ž 〈G mn šȋbā〉

Izvedeni oblici
jednina
N šiba
G šibe
D šibi
A šibu
V šibo
L šibi
I šibom
množina
N šibe
G šiba
D šibama
A šibe
V šibe
L šibama
I šibama
Definicija
1. a. prut b. (ob. mn) udarac prutom, palicom, batine (o djeci)
2. šipka đerma o kojoj visi kabao
Frazeologija
dobiti šibom dobiti batine za neposluh (o djeci);
prolaziti kroz šibe 1. biti kažnjavan šibama 2. prolaziti kroz nedaće u životu