Hrvatski jezični portal

ȁfta

ȁfta ž 〈G mn ȃftā/-ī〉

Definicija
pat. bolna, upalna promjena na sluznici usne šupljine, javlja se samostalno ili kao simptom druge bolesti
Etimologija
grč. áphtha: osip