Hrvatski jezični portal

šȉk1 (II)

šȉk1 (II) prid.

Definicija
koji ima šika [gospođa je vrlo šik]; elegantan