Hrvatski jezični portal

škrȍb

škrȍb m

Izvedeni oblici
jednina
N škrob
G škroba
D škrobu
A škrob
V škrobe
L škrobu
I škrobom
množina
N škrobovi
G škrobova
D škrobovima
A škrobove
V škrobovi
L škrobovima
I škrobovima
Definicija
1. kem. polisaharid C6H10O5, bijele boje bez okusa i mirisa, pričuvna hrana u biljkama (u krumpiru, žitaricama itd.)
2. v. škrobilo
Onomastika
pr. (nadimačka, preklapanje s v. škrobati), Skròban (Bjelovar, Donji Miholjac), Skróbe (Labin)
Etimologija
češ.