Hrvatski jezični portal

štánga

štánga ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
reg.
1. a. metalna poluga, pritka, motka b. dugačak, u presjeku okrugao komad željeza, koji nosi težinu građevine ili težinu nekog njenog dijela
2. sport a. vratnica gola (greda ili stativa); golštanga b. gimnastička sprava
3. prečka o koju se u trgovinama vješa konfekcijska roba za prodaju [kupovati sa štange kupovati konfekciju kod švercera, na crno]
4. oblik četvrtasta presjeka, sličan gredi ili željezničkom pragu [štanga čokolade rebro čokolade; štanga keksa]
5. žarg. iron. mršava osoba, visoka koščata osoba, ženska osoba bez oblina; daska
Sintagma
držati (ne)kome štangu podržavati koga u čemu, biti na nečijoj strani
Etimologija
njem. Stange