Hrvatski jezični portal

štȁkor

štȁkor m

Izvedeni oblici
jednina
N štakor
G štakora
D štakoru
A štakora
V štakore
L štakoru
I štakorom
množina
N štakori
G štakora
D štakorima
A štakore
V štakori
L štakorima
I štakorima
Definicija
zool. rod glodavaca (Rattus) iz porodice miševa (npr. kućni š. Rattus rattus, š. selac R. norvegicus); pantagana
Sintagma
leteći štakor pejor. gradski golub kao izvor i prijenosnik bolesti i zaraza
Onomastika
pr. (nadimačka): Štȁkor (Vojnić, Osijek), Štȁkorec (Ozalj)