Hrvatski jezični portal

štȃmpa

štȃmpa ž

Izvedeni oblici
jednina
N štampa
G štampe
D štampi
A štampu
V štampo
L štampi
I štampom
množina
N štampe
G štampa / štampi
D štampama
A štampe
V štampe
L štampama
I štampama
Definicija
razg.
1. skupni naziv za različite tiskovne postupke strojnog umnažanja pisanih i likovnih predložaka — obrazaca, novina, knjiga itd.; tisak
2. ukupnost dnevnih i periodičnih novina; tisak
Sintagma
štampa naša gori gre! zapis đakona Jurja iz Roča iz prosinca 1482. na posljednoj stranici predloška prve tiskane hrv. knjige Misal iz 1483, kojima je izrazio oduševljenje i nadu u razvoj hrvatske pismenosti
Frazeologija
sloboda štampe zakonom zajamčena sloboda izražavanja misli pisanjem i objavljivanjem žuta štampa, bulevarska štampa novine koje se temama, izlaganjem i ukusom dodvoravaju najlošijem sloju čitalaca
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Štȁmpār (280, Međimurje, Podravina, Korenica, Sisak, Garešnica)
Etimologija
mlet. stampa ← tal. ≃ stampare: tiskati, utisnuti