Hrvatski jezični portal

šȕga

šȕga ž

Izvedeni oblici
jednina
N šuga
G šuge
D šugi
A šugu
V šugo
L šugi
I šugom
množina
N šuge
G šuga
D šugama
A šuge
V šuge
L šugama
I šugama
Definicija
1. pat. zarazna kožna bolest životinja i ljudi; svrab (scabies)
2. lokal. vrsta dječje igre
Etimologija
tur. şuga ← perz. šūg