Hrvatski jezični portal

šȕk

šȕk (šȕk-šȕk) uzv.

Definicija
1. kojim se označava lagan udarac prstom o glavu, usp. šuknut
2. zapovijed nekome da ušuti; šut!
Etimologija
onom.