Hrvatski jezični portal

šȕt1

šȕt1 prid.odr. -ī〉

Definicija
koji je bez rogova (o životinji) [šut ovan], usp. šura, šuša
Frazeologija
šut s rogatim ne može se bosti neravnopravna borba unaprijed je izgubljena (ob. onaj koji nema moći i vlasti prema onome koji ima)
Onomastika
pr. (nadimačka): Šúte (Zagreb, Ogulin, Banovina), Šùtej (150, Gorski kotar, Dugo Selo, Primorje, Našice), Šúti (Zlatar Bistrica, Zagreb), Šútić (450, J Dalmacija, Požega, Rijeka, Gospić, Split), Šùtija (Daruvar, Zagreb, Nova Gradiška, Kutina, Vukovar), Šùtila (Ozalj, Karlovac), Šùtina (Zagorje, Zagreb), Šúto (260, Imotski, Zagreb, Split, Osijek, Makarska)