Hrvatski jezični portal

tàkō

tàkō pril.

Definicija
1. na takav način, na način kako si ti pokazao ili na način koji smo vidjeli obojica ili vi, usp. ovako (1)
2. kad se kazuje da nešto biva u takvu stupnju koji izaziva posljedicu iskazanu zavisnom rečenicom, uopće u zavisnoj posljedičnoj rečenici, u vezi tako da [zašao tako da već nije znao kako bi se izvukao]
3. u dijalogu kad se što prima na znanje [tako, pričaj dalje]
4. kad se nešto samo ovlaš, u općim crtama određuje ili kad se otprilike ocjenjuje kao veličina, iznos i sl. [tako nekako]
5. a. (kao riječ koja sažimlje smisao prethodno rečenoga s onim što će se dalje govoriti) [Bilo je mučno i vrlo naporno. tako, kad smo stigli trebalo nam je da se od svega odmorimo; Kupiš, pa prodaš, pa opet kupiš. (I) tako, sve na taj način] b. (u raznim kontekstima) jako, mnogo, neopisivo [tako te volim; on je tako marljiv; ona je tako lijepa; ljudi su bili tako oduševljeni] c. (u raznim kontekstima i dijaloškim situacijama) [A: Kako ste? B: tako (tako, tako) = nije loše, osrednje; tako! (u situaciji kad se sjedne, želi počinuti, kad se udobno smjesti, kad se završi neki posao i sl.); e tako!, tako tako! (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili bez riječi na čiji postupak) = tako treba, to je dobro, slažem se, to je u redu, ispravno ste postupili; i sve tako; i tako sve, usp. sve (na pitanje o količini ili kakvoći čega); A: Ima li toga mnogo? B: tako = nema ni malo ni mnogo; A: Znate li pjevati? B: tako = osrednje, donekle znam, nisam sasvim loš, ali ni osobit u tome]
Frazeologija
A. gotovo da je tako u dijalogu na riječi sugovornika u zn. uvelike se slažem;
i tako dalje (formula koja skraćuje ono što bi se još moglo reći ili nabrojiti ali se izbjegava kao nepotrebno);
i tako (u funkciji sažimanja okolnosti koje se uglavnom podrazumijevaju uz ono o čemu se govori; sažeta šutnja) [A: Kako je bilo na putovanju? B: Pa, vrijeme je bilo lijepo, i tako, ali bilo je i zamorno];
i tako dalje i tako bliže (u šali) ob. u zn. sve je jasno, nije potrebno dalje objašnjavati;
tako je to (u dijaloškoj situaciji ili nakon nekog objašnjavanja) to su činjenice, tako stoje stvari, tu se ne može ništa promijeniti, to treba prihvatiti kako jest [pas, vaš kućni ljubimac, voli strvinu, ali tako je to];
isto tako (nakon prethodne nezavisne rečenice ili punog iskaza sa cjelovitim značenjem kao uvod u ono što će biti rečeno kao nešto slično po sadržaju postupku itd. ili po tome što se može usporediti) [Od multiple skleroze obolijevaju ljudi u predjelima crnogorice. Isto tako, što se nije znalo, i na morskoj obali];
i tako to (završetak izlaganja ili završne rečenice prethodnog teksta u zn. da se i dalje može pričati na jednak ili na sličan način nabrajajući banalne ili već čuvene pojedinosti) [Čas su to Bošnjaci, čas Slovaci, pa onda Nijemci ili pak Amerikanci, uključivši i donedavno zločeste Francuze. I tako to.]; i sve tako; i tako dalje;
ne tako = ne toliko, usp. toliko;
ne tako kao vi (odgovor na pitanje »Kako ste?« u obliku dosjetke i poticanja ugodnijeg razgovora među dobrim znancima u zn. da se vidi da je onaj koji pita vrlo dobro);
tako je! uobičajeni uzvik potvrđivanja i odobravanja;
tako je to, to je tako, tako stvari stoje (zaključna konstatacija slaganja s onim što je rekao sugovornik ili zaključak vlastitih riječi);
tako mu i treba to je i zaslužio, sam je kriv;
tako te volim (u neposrednoj situaciji kad onaj koji je prisutan što napravi) vrlo sam zadovoljan tobom;
tako valja, tako treba (u neposredno doživljenoj ili u dijaloškoj situaciji, opisanoj situaciji) to je dobro, postupili ste kako treba;
B. bio (bila) tako jedan (jedna) jez. knjiž. formula kojom počinju narodne priče;
kako-tako 1. na bilo koji način, makar i slab 2. još se može podnijeti, još je podnošljivo;
kako... tako... 1. pri uspoređivanju [kako došlo, tako prošlo] 2. u zn. da je obuhvaćeno jedno i drugo [kako kod kuće, tako i u svijetu];
nije to tek tako ne može se to učiniti (postići itd.) lako ni jednostavno;
(i) tako (i) bez toga, (i) inače, (i) drugačije;
tako mi boga ob. zaklinjanje i formula za polaganje prisege;
tako ti boga uzv. u čuđenju;
učiniti tek tako učiniti, napraviti samo da se zadovolji formalnost, otprilike, površno, ovlaš
Etimologija
✧ od starijega *tako (rus., polj. tak) ≃ v. takav