Hrvatski jezični portal

tȃbu (II)

tȃbu (II) prid.indekl.

Definicija
iron. u kojega se ne smije zadirati, o kojem se ne smije pitati [tabu tema]