Hrvatski jezični portal

tálog

tálog m 〈N mn -ozi〉

Izvedeni oblici
jednina
N talog
G taloga
D talogu
A talog
V talože
L talogu
I talogom
Definicija
1. neotopljive čestice u tekućini koje se skupljaju na dnu i na stijenkama posude ili onoga u čemu se tekućina nalazi
2. pren. općenito, »nakupina« čega [mučan talog sinoćnje svađe]
Sintagma
atmosferski talog meteor. u širem smislu voda u tekućem ili krutom stanju koja pada iz atmosfere;
društveni talog sociol. društveno dno, oni koji ne pripadaju uljuđenom, građanskom sloju; ološ;
mokri atmosferski talog meteor. atmosferske primjese koje padaju zajedno s oborinama na tlo, bilo da ih kiša ili snijeg ispiru iz zraka pod oblakom, bilo da su ušle u sastav oblaka kao jezgre kondenzacije ili ledene jezgre;
suhi atmosferski talog meteor. različite suhe primjese u atmosferi koje se gravitacijskim djelovanjem talože na tlu