Hrvatski jezični portal

tàlent

tàlent (tàlenat) m 〈G -ēnta, G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N talent
G talenta
D talentu
A talent
V talente
L talentu
I talentom
množina
N talenti
G talenata / talenta
D talentima
A talente
V talenti
L talentima
I talentima
Definicija
1. a. iznimna sposobnost za nešto; dar, darovitost, nadarenost, obdarenost b. onaj koji ima takve sposobnosti; onaj koji je nadaren, darovit [on je talent za jezike]
2. pov. a. mjera za masu u starih naroda [hebrejski talent; talmudski talent; grčki talent]; različito iznosi (26—34 kg) b. starogrčka novčana jedinica (6.000 drahmi)
Etimologija
grč. tálanton: vaga; određena težina, novčana jedinica