Hrvatski jezični portal

situácija

situácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N situacija
G situacije
D situaciji
A situaciju
V situacijo
L situaciji
I situacijom
množina
N situacije
G situacija
D situacijama
A situacije
V situacije
L situacijama
I situacijama
Definicija
1. skup okolnosti i prilika u kojima se tko/što nalazi; položaj, stanje [društvena situacija; politička situacija; teška situacija; čista situacija]
2. knjiž. trenutak u kazališnom komadu, predstavi koji je dramatski važan ili istaknut [komedija situacije]
3. fil. u egzistencijalizmu nenadvladiva jednoća čovjekovih prilika, suprotno svakom pokušaju racionalnog tumačenja općim pojmovima
Sintagma
gospodar situacije onaj koji drži situaciju u svojim rukama, koji kontrolira zbivanja;
komedija situacije knjiž. komedija u kojoj se likovi dovode u smiješne situacije spletkom ili nesporazumom;
vremenska situacija meteor. stanje atmosfere i pojava u njoj
Etimologija
srlat. situatio