Hrvatski jezični portal

sȉtār

sȉtār m

Izvedeni oblici
jednina
N sitar
G sitara
D sitaru
A sitara
V sitaru
L sitaru
I sitarom
množina
N sitari
G sitara
D sitarima
A sitare
V sitari
L sitarima
I sitarima
Definicija
onaj koji proizvodi sita