Hrvatski jezični portal

m

Definicija
glazb. oznaka sa sedmi ton u nizu solmizacijskih slogova, usp. h