Hrvatski jezični portal

sinònīm

sinònīm m 〈G sinoníma〉

Izvedeni oblici
jednina
N sinonim
G sinonima
D sinonimu
A sinonim
V sinonime
L sinonimu
I sinonimom
množina
N sinonimi
G sinonima
D sinonimima
A sinonime
V sinonimi
L sinonimima
I sinonimima
Definicija
lingv. riječ koja se glasovnim sastavom razlikuje od druge s kojom ima
1. isto značenje (npr. tisuća/hiljada, kiša/dažd), pravi sinonim; istoznačnica
2. blisko značenje (npr. kuća/dom, obitelj/porodica), nepravi sinonim; bliskoznačnica, sličnoznačnica, usp. homonim
Etimologija
grč. synṓnymon ≃ sin- + -onim