Hrvatski jezični portal

slash

slash (izg. slȅš) m

Definicija
int. naziv za kosu crtu; »/«
Etimologija
engl.