Hrvatski jezični portal

sklȍp

sklȍp m 〈N mn sklòpovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N sklop
G sklopa
D sklopu
A sklop
V sklope
L sklopu
I sklopom
množina
N sklopovi
G sklopova
D sklopovima
A sklopove
V sklopovi
L sklopovima
I sklopovima
Definicija
1. (organizirana) cjelina koja se sastoji od više međusobno povezanih elemenata
2. raspored elemenata unutar neke cjeline
3. pov. vojn. jedinica u domobranstvu 1941—1945; puk, pukovnija
Frazeologija
u sklopu (čega) u okviru, u sastavu, kao dio čega, kao nešto što se smatra pratećom priredbom itd. [konjički turnir održava se u sklopu Proljetnog sajma]
Etimologija
✧ s (a)- + v. klopiti