Hrvatski jezični portal

skȁska

skȁska ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
knjiž. fantastična usmena pripovijest u Rusa; bajka
Etimologija
rus. skázka