Hrvatski jezični portal

slȁma

slȁma ž

Izvedeni oblici
jednina
N slama
G slame
D slami
A slamu
V slamo
L slami
I slamom
množina
N slame
G slama
D slamama
A slame
V slame
L slamama
I slamama
Definicija
1. osušene stabljike žitarica i biljaka mahunarki koje ostaju poslije vršidbe i izdvajanja sjemena [pšenična slama; ječmena slama]
2. stog ili stogovi slame [u slami]
Sintagma
čovjek od slame 1. figura izrađena za vježbanje u mačevanju 2. pren. onaj koji služi kao prividna osoba i koji služi kao pokriće; figura 3. onaj koji anonimno radi koji posao u čije ime, koji radi pod tuđim imenom
Frazeologija
biti kao suha slama brzo se oduševiti za nešto;
mlatiti (praznu) slamu govoriti jedno te isto ili stalno rješavati iste teme, besciljno raspredati
Onomastika
pr. (prema zanimanju i nadimačka): Slȁma (Rijeka, Koprivnica, Moslavina), Slȁmār (120, Samobor, Slavonski Brod, Jastrebarsko), Slȁmek (160, Međimurje, Valpovo, Baranja), Slámić (230, Šibenik, sred. Dalmacija, Ðurđevac, Drniš)
Etimologija
prasl. *solma (rus. solóma, polj. słoma), latv. salms ← ie. *kolh2mos: trska, slama (lat. culmus, grč. kálamos)