Hrvatski jezični portal

sòlār

sòlār m 〈N mn solári〉

Definicija
onaj koji radi u solani