Hrvatski jezični portal

slump

slump (izg. slȁmp) m

Definicija
ekon. žarg. nagao pad cijena ili potražnje; gospodarska kriza, praćena nezaposlenošću, padom proizvodnje i profita
Etimologija
engl.