Hrvatski jezični portal

blȃgo1

blȃgo1 pril.komp. blȁže〉

Definicija
1. na blag način, s blagošću [blago rečeno (popratne riječi koje komentiraju ili najavljuju sugovorniku da je ono što je rečeno ili što će biti rečeno opisano u umanjenoj oštrini ili količini svojstava)]
2. lakim pokretima, bez pritiska, nježno, ob. kao uputa o načinu primjene na koži masti i krema [blago utrljati; blago masirati], opr. pritišćući, čvrsto