Hrvatski jezični portal

sȍftvēr

sȍftvēr m

Izvedeni oblici
jednina
N softver
G softvera
D softveru
A softver
V softveru
L softveru
I softverom
množina
N softveri
G softvera
D softverima
A softvere
V softveri
L softverima
I softverima
Definicija
inform. opći naziv za programe i njemu pripadne podatke namijenjene za rad na računalima [sistemski softver; aplikacijski softver; komunikacijski softver]; programska oprema, programska podrška, opr. hardver, sklopovlje
Sintagma
integrirani softver inform. softver koji u jednom paketu sadrži više korisničkih programa s različitim namjenama (obrada riječi, upravljanje bazama podataka, proračunska tablica i sl.);
sistemski softver inform. zbirka programa i podataka koja sačinjava i odnosi se na operativni sustav
Etimologija
engl. software