Hrvatski jezični portal

ODLUKA

o objavljivanju odluka i proglasa Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, njegovog Pretsjedništva i Nacionalnog komiteta na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku

[»Jezik«, časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika,
god. 33, br. 2, 33-64, Zagreb, prosinac 1985]

U duhu federativnog načela izgradnje Jugoslavije na osnovici prava samoodređenja i nacionalne ravnopravnosti, zajamčenih narodima Jugoslavije odlukama Drugog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 29 i 30 studena 1943. god. Pretsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije

ODLUČUJE:

1. Sve Odluke i proglasi Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije i njegovog Pretsjedništva kao vrhovne zakonodavne vlasti i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije kao vrhovne izvršne i naredbodavne vlasti u Jugoslaviji kao cjelini imaju se objavljivati u službenim izdanjima Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku. Svi ovi jezici su ravnopravni na cijeloj teritoriji Jugoslavije.

2. Pojedina Zemaljska vijeća i njihovi Izvršni odbori kao zakonodavni i izvršni i naredbodavni organi vlasti pojedinih saveznih jedinica donijet će odgovarajuće odluke u duhu gornjeg člana i sprovesti će u život na svojoj teritoriji ovu ravnopravnost prema uvjetima u svojoj zemlji.

3. Uslijed sadašnjih tehničkih teškoća, Pretsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije objavljivat će u svojim izdanjima svoje odluke na jednom ili drugom od navedenih jezika, a Zemaljska vijeća obvezna su da ih službeno proglase na jezicima svojih naroda.

Br. 18.
15. siječnja 1944.

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije

Tajnik:
Rodoljub Čolaković, s. r.
Pretsjednik:
Dr. Ivan Ribar, s. r.

Službeni list DFJ, br. 1, 1. veljače 1945, str. 5.

Ključni dokument avnojske politike jezične ravnopravnosti jugoslavenskih naroda koja je potvrđena samo potkraj i neposredno nakon 2. svjetskog rata.