Hrvatski jezični portal

LISTOPADSKA DIPLOMA
(1860)

[Hrvatski ban Josip Šokčević (zbornik radova), Zagreb-Vinkovci 2000, str. 117]

IV. Ova carska povelja neka se odmah spravi u zemaljske pismare Narodnih novina kraljevinah i zemaljah, i neka se u svoje vrieme uvrsti u zemaljske zakone u prvotnom tekstu i u zemaljskih jezicih. Naši nasljednici neka ovu povelju, čim zasjednu na pristol, isto tako nakite carskim svojim podpisom i odpreme pojedinim kraljevinam i zemljam, te će se uvrstiti u zemaljske zakone.