Hrvatski jezični portal

Letak dodan »Narodnim novinama«
(1847)

Slava Saboru
Trojedne Kraljevine

Danas je ogranulo žarko sunce slave i veličine našemu narodu! Što smo za temelj naše budućnosti i obstanka smatrali, što smo kao najvručju želju u grudih gojili, to evo postigosmo i kod Boga stekosmo. Danas u subotu 23. listopada odlučiše jednoglasno slavni Stališi i Redovi kraljevinah Dalmacie, Horvatske i Slavonie, - da se narodni naš jezik u město latinskoga na čast diplomatičku uznese. Primite od nas, Otci domovine, iskrenu zahvalu, hvalu i slavu podělit će Vam vila pověstnica, ona će Vam upisati u lětopise slavna imena zlatnimi pismeni, te će divno sjati, dok bude sunca i měseca.