Hrvatski jezični portal

Rječnička baza

Rječnička baza sastoji se od 116.516 osnovnih riječi (natuknica), od toga  67.049 imenica, 15.699 glagola, 20.154 pridjeva, 7.017 priloga, 111 prijedloga, 72 veznika, 152 broja, 102 zamjenice, 98 čestica i 302 uzvika. Uz osnovne riječi i njihove definicije bazu sačinjavaju i primjeri (oko 60.000), sintagmatski izrazi (oko 18.000) i frazeološki izrazi (oko 10.000). Porijeklo riječi objašnjeno je u zoni etimologije, a porijeklo osobnih imena i prezimena (antroponimi) te geografskih imena (toponima) objašnjeno je u zoni onomastike.
Rječnička baza Hrvatskog jezičnog portala nastala je na temelju rječničkih i leksikografskih izdanja Novoga Libera u proteklih 15 godina:

  • Rječnik hrvatskoga jezika V.Anić (I. izdanje 1991, II. izdanje 1994, i III. izdanje 1998)
  • Pravopis hrvatskoga jezika V. Anić – J. Silić (2001)
  • Veliki rječnik hrvatskoga jezika V. Anić (2003. priredila Ljiljana Jojić)
  • Kronologija – Hrvatska, Europa, Svijet (grupa autora, urednik I. Goldstein)
  • Rječnik stranih riječi Anić – Goldstein (I. izdanje 1998, II. izdanje 2000)
  • Hrvatski enciklopedijski rječnik (uređivački odbor: prof. dr. Vladimir Anić, prof. dr. Ranko Matasović, prof. dr. Ivo Pranjković, dr. Dunja Brozović Rončević, prof. dr. Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, mr. Ljiljana Jojić, Ljiljana Cikota; 2003)
Rječnička baza neprestano se nadopunjuje i korigira. Zone onomastike (autorica Dunja Brozović  Rončević) i etimologije (prof. dr. Ranko Matasović) izrađene su za izdanje Hrvatski enciklopedijski rječnik (2003) i nisu mijenjane od posljednjeg izdanja (Novi Liber – Jutarnji list 2004).