Hrvatski jezični portal

grànati se

grànati se nesvrš.prez. -ām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
granati
 
prezent
jednina
1. granam
2. granaš
3. grana
množina
1. granamo
2. granate
3. granaju
 
futur
jednina
1. granat ću
2. granat ćeš
3. granat će
množina
1. granat ćemo
2. granat ćete
3. granat će
 
imperfekt
jednina
1. granah
2. granaše
3. granaše
množina
1. granasmo
2. granaste
3. granahu
 
perfekt
jednina
1. granao sam
2. granao si
3. granao je
množina
1. granali smo
2. granali ste
3. granali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam granao
2. bio si granao
3. bio je granao
množina
1. bili smo granali
2. bili ste granali
3. bili su granali
 
imperativ
jednina
2. granaj
množina
1. granajmo
2. granajte
 
glagolski prilog sadašnji
granajući
 
glagolski pridjev aktivni
granao, granala, granalo
granali, granale, granala
 
glagolski pridjev pasivni
granan, granana, granano
granani, granane, granana
Definicija
1. rastom i napredovanjem širiti grane (o stablu i biljci koja ima grane)
2. pren. širiti na sve strane, povećavati se, dobivati ogranke (o organizacijama, pokretima, idejama) [granati se na sve strane]