Hrvatski jezični portal

furfùrāl

furfùrāl m 〈G furfurála〉

Definicija
kem. C4H3O·CHO aldehidni derivat furana, bezbojna tekućina karakterističnog mirisa, čest sastojak eteričnih ulja; služi kao otapalo, kao sirovina za umjetne smole, plastične mase, sintetska vlakna