Hrvatski jezični portal

drȏb

drȏb m 〈G drȍba, N mn dròbovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N drob
G droba
D drobu
A drob
V drobe
L drobu
I drobom
množina
N drobovi
G drobova
D drobovima
A drobove
V drobovi
L drobovima
I drobovima
Definicija
1. anat. a. želudac i crijeva u ljudskom i životinjskom tijelu b. dio tijela, šupljina s probavnim organima
2. ekspr. nutrina čega velikog; utroba
Onomastika
pr. (nadimačka): Dróbac (580, Gračac, Dubrovnik, Knin, Lika, Podravina), Dròbec (150, Donja Stubica, Moslavina), Dròbina (130, Vukovar, I Slavonija), usp. Trbić
Etimologija
prasl. *drobь (rus. drob', polj. drób), v. drobiti