Hrvatski jezični portal

dròbiti

dròbiti (što) nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -bēći, gl. im. -bljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
drobiti
 
prezent
jednina
1. drobim
2. drobiš
3. drobi
množina
1. drobimo
2. drobite
3. drobe
 
futur
jednina
1. drobit ću
2. drobit ćeš
3. drobit će
množina
1. drobit ćemo
2. drobit ćete
3. drobit će
 
imperfekt
jednina
1. drobljah
2. drobljaše
3. drobljaše
množina
1. drobljasmo
2. drobljaste
3. drobljahu
 
perfekt
jednina
1. drobio sam
2. drobio si
3. drobio je
množina
1. drobili smo
2. drobili ste
3. drobili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam drobio
2. bio si drobio
3. bio je drobio
množina
1. bili smo drobili
2. bili ste drobili
3. bili su drobili
 
imperativ
jednina
2. drobi
množina
1. drobimo
2. drobite
 
glagolski prilog sadašnji
drobeći
 
glagolski pridjev aktivni
drobio, drobila, drobilo
drobili, drobile, drobila
 
glagolski pridjev pasivni
drobljen, drobljena, drobljeno
drobljeni, drobljene, drobljena
Definicija
1. pokretima prstiju ili oruđem nešto sitniti; mrviti
2. pren. glupo i uprazno pričati; lupetati
Frazeologija
drobiti (gluposti) pričati gluposti
Onomastika
pr. (nadimačka): Dròbić (Vukovar), Dròbila (Osijek, Varaždin), Dròbilo (Zagreb), Dròbinić (Zaprešić), Dròbnak (Zadar, Ivanić Grad), Dròbne (Šibenik), Drȍbnī (Drobný) (Z Slavonija, ← češ.), Drȍbnić (Dubrovnik, Zaprešić, Ðakovo), Drȍbnik (Vukovar), Dròbnjāk (580, Petrinja, Banovina, Kordun, okolica Zagreba; crnogorsko plemensko ime), Drobnjáković (Petrinja), usp. Malec, usp. Picula ← mlet. pizzulo, usp. i njem. Klein, mađ. Kiss, tal. Piccolo
Etimologija
prasl. *drobiti (rus. drobít', polj. drobić) ≃ got. gadraban: iskovati