Hrvatski jezični portal

cìstīn

cìstīn m 〈G mn cistína〉

Definicija
kem. C6H12O4N2S2, aminokiselina koja sadrži sumpor, tvori se od cisteina oksidacijom, glavni je sastojak keratina