Hrvatski jezični portal

cistèīn

cistèīn m 〈G cisteína〉

Definicija
kem. C3H7O2NS, aminokiselina sa sumporom, važna u djelovanju mnogih enzima; sastavni dio mnogih bjelančevina
Etimologija
grč. kýstis: mjehur (cistein), jer je pronađen u mjehuru