Hrvatski jezični portal

dìvljī

dìvljī prid.neodr. dìvalj rij. zast. neob.〉, opr. pitom

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N divlji
G divljeg / divljega
D divljem / divljemu
A divljeg / divljega / divlji
V divlji
L divljem / divljemu
I divljim
množina
N divlji
G divljih
D divljim / divljima
A divlje
V divlji
L divljim / divljima
I divljim / divljima
 
srednji rod
jednina
N divlje
G divljeg / divljega
D divljem / divljemu
A divlje
V divlje
L divljem / divljemu
I divljim
množina
N divlja
G divljih
D divljim / divljima
A divlja
V divlja
L divljim / divljima
I divljim / divljima
 
ženski rod
jednina
N divlja
G divlje
D divljoj
A divlju
V divlja
L divljoj
I divljom
množina
N divlja
G divljih
D divljim / divljima
A divlje
V divlje
L divljim / divljima
I divljim / divljima
Definicija
1. zool. koji nije pripitomljen [divlji magarac; divlji konj]
2. bot. agr. (biljka) koja nije cijepljena [divlja kruška]
3. koji je pust [divlji kraj]; nenaseljen
4. a. koji nije civiliziran [divlje ponašanje]; neodgojen b. koji je izvan pravila [novinari i filologizirajući literati razvili su nažalost neku divlju filologiju]; neprilagođen, opr. određen pravilima struke, prihvaćen dobrim običajima, zakonit, znanstven, odgovoran
Sintagma
divlja gradnja ono što se gradi bez dozvole i mimo uobičajenih propisa;
divlja riba, v. landovina;
divlja svinja zool. (Sus scrofa);
divlji brak razg. pejor. zajednica dvoje ljudi koji žive kao supružnici neformalizirano;
Divlji zapad 1. pov. u doba kolonizacije SAD-a naziv za područje Z od Stjenovitih planina gdje je u nedostatku čvrste državne vlasti pravda dijeljena oružjem 2. pren. mjesto, područje na kojem ne vrijede zakoni, gdje se ne poštuje uljuđeno ponašanje
Onomastika
pr. (nadimačka, po osobini prvonositelja): Dìvijak (Donji Lapac), Dìvjāk (660, Donji Lapac, Lika, Z Slavonija, Istra), Divjàkinja (Glina, Banovina, Pokuplje), Dìvjaković (Divjáković) (Slavonija), Divjánović, Dìvljāk (Ðakovo, Rijeka), Divljáković (Vukovar, I Slavonija), Dìvljan
top.: Dȉvoselo (kod Gospića)
Etimologija
prasl. *divjь (rus. dívij, polj. dziwy), v. diviti se