Hrvatski jezični portal

tẉb

tẉb m 〈N mn tȕbovi〉

Definicija
cilindar, stakleni dio petrolejske svjetiljke