Hrvatski jezični portal

tribúna

tribúna ž

Definicija
1. pov. u starom Rimu povišen prostor u bazilici gdje zasjeda magistrat
2. kat. povišeno biskupsko sjedište u apsidi
3. povišeni i istaknuti prostor za suce u sudnici