Hrvatski jezični portal

trȋbus

trȋbus m

Definicija
pov.
1. svako od triju plemena na koja su se dijelili prvotni rimski punopravni građani
2. dio starorimskog teritorija, područje jednog od tribusa, a poslije upravna jedinica u gradu Rimu; kotar
Etimologija
lat. tribus: pleme; tribunus: tribuni; tribunal: sudsko mjesto