Hrvatski jezični portal

uzdẕžljivōst

uzdẕžljivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N uzdržljivost
G uzdržljivosti
D uzdržljivosti
A uzdržljivost
V uzdržljivosti
L uzdržljivosti
I uzdržljivošću / uzdržljivosti
množina
N uzdržljivosti
G uzdržljivosti
D uzdržljivostima
A uzdržljivosti
V uzdržljivosti
L uzdržljivostima
I uzdržljivostima
Definicija
1. osobina onoga koji je uzdržljiv
2. fil. zadržavanje u granicama koje određuje razum