Hrvatski jezični portal

bùšotina

bùšotina ž

Izvedeni oblici
jednina
N bušotina
G bušotine
D bušotini
A bušotinu
V bušotino
L bušotini
I bušotinom
množina
N bušotine
G bušotina
D bušotinama
A bušotine
V bušotine
L bušotinama
I bušotinama
Definicija
rupa dobivena bušenjem (upotrebom strojeva na naftnim poljima i sl.) [naftna bušotina]