Hrvatski jezični portal

àinu

àinu (àjnu, àinuskī) prid.,

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N ainuski
G ainuskog / ainuskoga
D ainuskom / ainuskome / ainuskomu
A ainuskog / ainuski
V ainuski
L ainuskom / ainuskome / ainuskomu
I ainuskim
množina
N ainuski
G ainuskih
D ainuskim / ainuskima
A ainuske
V ainuski
L ainuskim / ainuskima
I ainuskim / ainuskima
 
srednji rod
jednina
N ainusko
G ainuskog / ainuskoga
D ainuskom / ainuskome / ainuskomu
A ainusko
V ainusko
L ainuskom / ainuskome / ainuskomu
I ainuskim
množina
N ainuska
G ainuskih
D ainuskim / ainuskima
A ainuska
V ainuska
L ainuskim / ainuskima
I ainuskim / ainuskima
 
ženski rod
jednina
N ainuska
G ainuske
D ainuskoj
A ainusku
V ainuska
L ainuskoj
I ainuskom
množina
N ainuske
G ainuskih
D ainuskim / ainuskima
A ainuske
V ainuske
L ainuskim / ainuskima
I ainuskim / ainuskima
Definicija
ob. u:
Sintagma
ainu jezik lingv. genetski izoliran jezik u izumiranju koji se govori na Hokaidu (sjeverni Japan) i na Sahalinu