Hrvatski jezični portal

Àinu

Àinu m mn

Definicija
1. etn. narod na otocima Sahalin, Hokaidu i Kurili, o. 17.000 do 24.000 pripadnika
2. antrop. prastanovnici japanskih otoka europeidnih antropoloških značajki