Hrvatski jezični portal

konfederácija

konfederácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N konfederacija
G konfederacije
D konfederaciji
A konfederaciju
V konfederacijo
L konfederaciji
I konfederacijom
množina
N konfederacije
G konfederacija
D konfederacijama
A konfederacije
V konfederacije
L konfederacijama
I konfederacijama
Definicija
1. pol. savez suverenih država koje su dio svog suvereniteta prenijele na zajednička tijela (ob. inozemne poslove, vojsku, carinu), ali zadržale veliki stupanj samostalnosti (ob. financije, prosvjeta, kultura i dr.), veći nego u federaciji
2. naziv nekih saveza samostalnih društvenih organizacija (npr. CBI-Confederation of British Industry i dr.); konfederalizacija, konfederalizam
Etimologija
lat. confoederatio ≃ kon- + confoederare: ujediniti se u savez v. federacija