Hrvatski jezični portal

federácija

federácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N federacija
G federacije
D federaciji
A federaciju
V federacijo
L federaciji
I federacijom
množina
N federacije
G federacija
D federacijama
A federacije
V federacije
L federacijama
I federacijama
Definicija
1. država sastavljena od više saveznih (federalnih) jedinica koje su dio svojih suverenih prava prenijele na središnju (saveznu) vlast, a dio zadržale za sebe
2. organizacija ob. neprofitna koja na regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini okuplja neka srodna društva, organizacije i sl. te koordinira njihovu djelatnost i zastupa njihove zajedničke interese [šahovska federacija; lakoatletska federacija]
Sintagma
Federacija BiH pol. zajednica Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini ustanovljena Washingtonskim sporazumom (1994)
Etimologija
lat. foderatio ≃ foedus: savez