Hrvatski jezični portal

kòreg

kòreg m 〈N mn -ezi〉

Definicija
pov.
1. v. korifej
2. u staroj Grčkoj, imućniji građanin koji je bio dužan snositi troškove uzdržavanja i opreme kora u nekoj drami
Etimologija
grč. khoregós: v. kor + ágein: voditi